Kontakt

Adres spółki:

 • Money.pl Sp. z o. o.
  pl. Grunwaldzki 23
  50-365 Wrocław
  tel. +48 71 337 42 60 (sekretariat)
  fax +48 71 337 42 70
 • Money.pl - Biuro w Warszawie
  ul. Jutrzenki 137A
  02-231 Warszawa
  fax +48 22 576 39 01

Informacje o spółce:

 • Nr KRS: 0000045348 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy)
  NIP: 897-16-52-608,
  Regon: 005983438,
  Kapitał zakładowy: 2 366 000,00 zł

W sprawach redakcyjnych:

 • Redakcja portalu
  Tel. +48 71 337 42 97
  lub: +48 71 337 42 98
  Informacje prasowe prosimy przesyłać na adres:

W sprawie reklamy:

 • Biuro reklamy
  Tel +48 22 630 86 98
  E-mail:

W sprawie pośrednictwa finansowego on-line

 • E-commerce finansowy
  Tel. +48 781 988 884
  E-mail:

W sprawie marketingu i PR:

 • Dział PR i komunikacji marketingowej:
  Tel. +48 71 337 42 78
  E-mail:

W sprawie uwag do zawartości i funkcjonowania portalu prosimy pisać na adres:

W sprawach dotyczących spółki prosimy pisać na adres